Zachęcamy do zwrotu karnetów z tegorocznego sezonu.
NIEZWRÓCONY KARNET NIE BĘDZIE AKTYWNY W PRZYSZŁYM SEZONIE.